ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Architektonická soutěž
ikona článku

3.místo – návrh č. 4

účastník: Grido, architektura a design, s.r.o., Praha, autor: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
spolupracující osoby: Ing. arch. Juraj Kováč, Ing. arch. Jan Doubek

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Koncept návrhu sjednocuje centrum města a vytváří ortogonální systém ploch a stromů, čímž
hierarchizuje prostor. Autor se snaží zdůraznit silné kvality prostoru a potlačit slabé stránky –
panelový dům doplňuje dvojitou linií stromů. Návrh vytváří obchodní ulici, která ústí na poměrně
velkorysé náměstí u veřejných budov. Umístění centra a náměstí hodnotíme kladně, obchodní funkce
korza je dle našeho názoru příliš potlačena. Formát a měřítko korza vnímáme jako disproporční,
prostor pro chodce je neúměrně zúžen na úkor mlatového povrchu se stromy. Etapizace odpovídá
prostorovému členění území a splňuje požadavky zadavatele. Sdílení veřejného prostoru cyklisty a
chodci je diskutabilní a nedostatečné vzhledem k širším vztahům k ostatním částem obce. Chybí
řešení příjezdu cyklistů do sdíleného prostoru náměstí.

Projekt Revitalizace centra - 3.místo – návrh č. 4

Projekt Revitalizace centra - 3.místo – návrh č. 4

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
4.pdf 3.místo – návrh č. 4 104.2 Kb
4a.jpg Grafické znázornění _ větší rozlišení 5639.9 Kb
4b.jpg Grafické znázornění _ větší rozlišení 5074.3 Kb