ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Architektonická soutěž
ikona článku
Tisk článku

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav.

Oznámení o veřejné soutěži ve Věstníku veřejných zakázek:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/451464

Zadávací dokumentace na Profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/architektonicka-soutez-o-navrh-revitalizace-centra-mesta-plana-nad-luznici

Uveřejnění na strákách České komory architektů:

http://www.cka.cc/souteze/probihajici/revitalizace-centra-mesta-plana-nad-luznici

Město Planá nad Lužnicí vyhlašuje dne 11.11.2013 architektonickou soutěž o návrh revitalizace centra města. Předmětem soutěže je zpracování návrhu úprav centrálního veřejného prostoru města Planá nad Lužnicí, zejména architektonického a dopravního řešení, návrhu mobiliáře a sadovnických úprav. Soutěž by měla prověřit nové prostorové vymezení centrálního veřejného prostoru, navrhnout nové materiálové řešení a přinést náměty pro jeho budoucí využití zejména s cílem celkového zklidnění dopravy ve veřejném prostoru. V zadávacích podmínkách jsou stanoveny požadavky například na řešení cyklistické dopravy, parkovacích stání, zeleně či autobusových zastávek, součástí řešeného území je i prostor v okolí kostela Sv. Václava a pietní místo před základní školou.

Soutěž je vyhlášená jako projektová, veřejná anonymní a jednokolová. Bližší informace o soutěži lze získat u sekretáře soutěže, kterým je Ing. arch. Iveta Nesrovnalová. Termín pro odevzdání návrhů do soutěže je stanoven na 15.ledna 2014. Veškeré podklady k soutěži jsou zveřejněny na webových stánkách města www.plananl.cz. Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní a je rovněž uveřejněna na webových stránkách www.cka.cc.

Hodnotící zasedání poroty složené ze zástupců města a architektů se konalo ve dnech 20.1.2014 – 21.1.2014 v zasedací místnosti v budově městského úřadu.

 

             1.                             2.                             3.

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města          2 místo             3 místo

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Soutěžní podmínky - revitalizace centra Planá n.L..pdf Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí 113.6 Kb
Odpovědi na dotazy.pdf Dotazy 851.4 Kb
plana_vyrezDKM.dgn Doplnění podkladů 1306.1 Kb
plana_vyrezDKM.dwg Doplnění podkladů 1328.7 Kb
Tisk článku