ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Architektonická soutěž
ikona článku

Odměněný – návrh č. 15

účastník, autor: MgA. Petr Kocourek, Praha
spolupracující osoby: Ing. arch. Jiří Bárta, Ing. arch. Vladimír Woth

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Návrh redukuje silnici na minimální profil s řešením vedení cyklodopravy pomocí piktokoridorů.
Prostorově je návrh přehledný, jednoznačný a zasazený ve správném měřítku. Chybí detailnější
materiálové řešení zádlažby, zejména v západní části území, kde jednolitost plochy znepřehledňuje
užívání prostoru a dává mu neadekvátní měřítko. Území kolem kostela ohraničené novodobým
plotem představuje podnětný návrh pro hledání podoby ztvárnění vazby mezi novým prostorem a
historickou podobou místa. Oproti tomu řešení ostrůvků zeleně za farní zahradou považujeme za
nevhodné pro prostor před panelovým domem. Řešení parteru je schematické.

Projekt Revitalizace centra - Odměněný – návrh č. 15

Projekt Revitalizace centra - Odměněný – návrh č. 15

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
15.pdf Textová část 87.6 Kb
15a.jpg Grafické znázornění _ větší rozlišení 5649.4 Kb
15b.jpg Grafické znázornění _ větší rozlišení 7160.5 Kb