ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2015
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
6.11.2015 Přírodě blízká protipovodňová opatření - vyhotovení projektové dokumentace Ing. Milan Mařík
6.11.2015 Stavební úpravy a prístavba objektu sokolovny - dodávka bowlingu Ing. Milan Mařík
27.10.2015 ikona článku Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá n. L. a jeho příspěvkové organizace pro r. 2016 Ing. Milan Mařík
11.9.2015 Rekonstrukce osvětlení - tenis. hala Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky je výměna stávajících svítidel za ledková v tenisové hale

Ing. Milan Mařík
4.9.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v 9-ti bytových jednotkách v dvoupodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
14.8.2015 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá n.L

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti za škodu a majetkového pojištění města Planá n.L

Ing. Milan Mařík
30.7.2015 Stavební úpravy a oprava střechy budovy MěÚ – Planá nad Lužnicí “

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a zateplení střechy stávajícího objektu Městského úřadu v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
22.6.2015 ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor – rozšíření stávajících kapacit, stavební úpravy objektu - nástavba

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o rozšíření stávající budovy nástavbou vstupního jednopodlažního traktu, čímž dojde ke zvýšení kapacity školy o maximálně 90 dětí.

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Chodník a autobusová zastávka - Planá nad Lužnicí, ul. Ústrašická

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové autobusové zastávky, která bude umístěna v jízdním pruhu komunikace na spojnici ulic Ústrašická a Zhořská

Ing. Milan Mařík
4.6.2015 Stavební úpravy ul. Zahradní, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy části ulice Zahradní

Ing. Milan Mařík
28.5.2015 Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu v Plané nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Odvodnění části Soukenické ulice

Předmětem plnění zakázky je doplnění odvodnění v části Soukenické ulice v místě vyskytujícího se větší množství vody při vydatném dešti, která zaplavuje níže položené zahrady a rodinné domy.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Prodloužení kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem ul. 12

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění uliční stoky jednotné kanalizace a prodloužení vodovodního řadu jako základní technickou infrastrukturu pro výstavbu RD.

Ing. Milan Mařík
19.5.2015 Stavební úpravy ulice Ve Stržném

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava šířkových poměrů, nivelety, odvodnění a výměna konstrukce předmětné vozovky

Ing. Milan Mařík
7.5.2015 Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy sociálních zařízení Základní školy v Plané nad Lužnicí. Jedná se o stavební úpravy 6-ti sociálních zařízení, které se nachází ve třech patrech ,,staré“ budovy ZŠ (na každém patře 2x soc.zař.– 1x chlapecké a 1x dívčí).

Ing. Milan Mařík
4.5.2015 Rekonstrukce výtahu - Zdravotní středisko Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění zakázky provedení demontáže stávajícího a montáže nového výtahu vč. nutných stavebních úprav.

Ing. Milan Mařík
11.3.2015 Revitalizace fary – vybavení výpočetní technikou,audio ,video

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary výpočetní technikou, audiem a promítacím zařízením vč. s příslušenstvtvím

Ing. Milan Mařík
5.3.2015 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
26.2.2015 Vybavení kuchyně restaurace MAXIM

Předmětem plnění zakázky je vybavení kuchyně restaurace MAXIM konvektomatem

Ing. Milan Mařík
5.2.2015 Stavební úpravy a přístavba Sokolovny Planá nad Lužnicí - TDI + koordinátor BOZP Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – vybavení interiéru nábytkem

Předmětem plnění zakázky je vybavení interiéru fary nábytkem

Ing. Milan Mařík
2.2.2015 Revitalizace fary – výstavní zařízení interiéru

Předmětem plnění zakázky je vybavení fary výstavním zařízením interiéru jako galerie a muzeum

Ing. Milan Mařík
29.1.2015 Poskytnutí úvěru na financování stavby Stavební úpravy a přestavba sokolovny Ing. Milan Mařík
16.1.2015 Výběr dodavatelů podle hodinové sazby

Jedná se o výběr dodavatelů pro jednotlivé profese dle ZD pro letošní rok

Eva Čecháčková