Veřejné zakázky 2015

Stavební úpravy ul. Zahradní, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy části ulice Zahradní

Komunikace bude řešena jako doposud, tzn. obousměrná jednopruhová (dle ČSN 73 6110 místní komunikace funkční skupiny C, dle zákona 13/1997 Sb., místní komunikace III. třídy) s místy pro vyhýbání vozidel. Komunikace bude rozšířena a opatřena asfaltovým povrchem.Ohraničena bude silničními obrubníky a částečně také zpevněnou krajnicí. V místě odbočky u č.p. 170 budou v zeleni vybudovány dvě betonové opěrné zdi. U napojení na ulici Ve Vilách budou prodlouženy stávající chodníky a dále upraven stávající betonový sjezd ke garáži na p.č. 1245. Ke vchodu na p.č. 1240 bude přiveden chodník a mezi komunikací a zastavěnými parcelami budou zatravněné plochy zeleně.Předmětem plnění veřejné zakázky je také úprava stávající kanalizace (prodloužení a úprava trasy) a přeložka části kabelů NN, části sdělovacích kabelů a kabelů VO, které se v zájmovém území nachází.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* harmonogram-praci.pdf 404.6 Kb
* protokol-o-jednani-hod.komise.pdf 3095.5 Kb
* rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky-a-o-vylouceni-uchazece.pdf 274.6 Kb
* smlouva-o-dilo533829703.pdf 14708.4 Kb
* vyzva-k-podani-nabidky301012204.pdf 705.8 Kb