ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2016
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
16.12.2016 Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy - Planá nad Lužnicí v roce 2017 Ing. Milan Mařík
4.11.2016 Osvětlení Plánského nábřeží – Planá n.L.

Jedná se o dodávku, umístění a montáž 25 ks světelných bodů (23+2) včetně stožárů podél "Plánského nábřeží“ v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.10.2016 Sdružené dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2017 Ing. Milan Mařík
7.10.2016 Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová příprava stavby: „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí“, která bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů PD a činností:

1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2. Dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
3. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
4. Zajištění autorského dozoru (AD)

Ing. Milan Mařík
23.9.2016 Chodník ul.Okružní

Předmětem plnění veřejné zakázky je chodník,který se nachází v Okružní ulici v lokalitě Nad Hejtmanem v části Strkov mezi parkovištěm a zahrádkářskou kolonií podél místní obslužné komunikace III. třídy zbudované pro dopravní obsluhu obytného souboru, který je zde z větší části realizován.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Odvodnění točny autobusů, ulice Průmyslová

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvodnění stávající točny autobusů. Točna je napojena na Průmyslovou ulici před jejím napojením na ulici Chýnovskou.

Ing. Milan Mařík
25.8.2016 Oprava ulice Soukenická v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní obslužné komunikace ulice Soukenické (před lesem)v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
12.8.2016 Chodníky v ulici Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a rozšíření chodníků v ulicích Na Skalách, Strkovská a Zhořská v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
11.8.2016 Otevřený sklad na parcele č. 474/1 a 474/2 v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba otevřeného krytého skladu za Sběrným dvorem v areálu Technických služeb města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Nákup nového automobilu Ing. Milan Mařík
10.6.2016 Rekonstrukce povrchu v tenisové hale

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajícího dožilého tenisového koberce za tenisový koberec nový.

Ing. Milan Mařík
23.5.2016 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS II etapa Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 12-ti bytových jednotkách v čtyřpodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.5.2016 Stavební úpravy komunikace Na Černé - Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
29.4.2016 Stavební úpravy socialních zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí - východní část Ing. Milan Mařík
13.4.2016 Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec Ing. Milan Mařík
31.3.2016 Dodávka multifunkční pánve do kuchyně ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
11.3.2016 Revitalizace zeleně vnitrobloku Ing. Milan Mařík
1.2.2016 Výběrové řízení na provozovatele "Sport baru a Fit centra" Ing. Milan Mařík
19.1.2016 Vybavení šaten do víceúčelové haly - sokolovna

Jedná se o dodávku nábytku pro vybavení šaten do víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
14.1.2016 Vybavení sokolovny nábytkem

Jedná se o dodávku stolů a židlí do sálu víceúčelové haly

Ing. Milan Mařík
24.11.2015 Základní škola Planá nad Lužnicí -rozšíření tříd, nákup nábytku Ing. Milan Mařík