Veřejné zakázky 2016

Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová příprava stavby: „Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí“, která bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů PD a činností:

1. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
2. Dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele stavby (DPS)
3. Spolupráce při výběru dodavatele stavby
4. Zajištění autorského dozoru (AD)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* dodatek-c.-1-ke-smlouve-vybudovani-odbornych-uceben-prirodnich-ved-a-ict-v-zs-plana-nad-luznici.pdf 216.5 Kb
* protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek..946520801.pdf 285.5 Kb
* rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele.pdf 59.9 Kb
* smlouva-o-dilo550023481.pdf 597.5 Kb
* vyzva-k-podani-nabidek671686223.pdf 247.7 Kb
* zadavaci-dokumentace859701821.pdf 1233.8 Kb