ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2017
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
9.11.2017 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace pro r. 2018

Jedná se o dodávku elektřiny do odběrných míst zadavatele pro rok 2018

Ing. Milan Mařík
20.10.2017 Oprava skladu posypových hmot Ing. Milan Mařík
22.9.2017 Výsadba stromů v krajině -obnova alejí I.etapa

Jedná se o hlavní pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí
Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 562m.
Dále se jedná se o vedlejší pěší spojnici mezi částí Lhoty Samoty a Planou nad Lužnicí –
Soukeník. Celková délka navržené částečně oboustranného stromořadí je 234 m.

Ing. Milan Mařík
21.9.2017 Oprava ulice Jabloňová v Plané nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava místní komunikace ulice Jabloňová v Plané nad Lužnicí, funkční podskupiny D1 (je provozována v režimu obytné zóny)

Ing. Milan Mařík
14.9.2017 Revitalizace městské zeleně v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je revitalizace ploch městské zeleně města Planá nad Lužnicí. Jedná se o kácení nehodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů, nová dosadba vhodných dřevin a výsev travin.
Předmět zakázky je rozdělen do 4 následujících lokalit:
I. Sadovnické úpravy hřiště v Údolní ulici a plochy zeleně U křížku ve Strkovské ulici
II. Ozelenění protihlukových zdí
III. Sadovnické úpravy v Příčné ulici
IV. Sadovnické úpravy v okolí řadových domů, Tř. Čs. Armády

Ing. Milan Mařík
6.9.2017 Informační a orientační systém města

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku a montáž informačně – orientačního značení města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
4.9.2017 Oprava chodníku ul. Příčná v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší v ulici Příčná v Plané nad Lužnicí v délce 410 m a šířky 1,5 m.

Ing. Milan Mařík
4.9.2017 Oprava chodníku část ul. Husova v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší v ulici Husova – za tratí – Chýnovská ul. k Reprogenu - v Plané nad Lužnicí v délce 302 m a šířky 1,5 m.

Ing. Milan Mařík
17.8.2017 Oprava chodníku na sídlišti ČSLA v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníku pro pěší na sídlišti ČSLA v místě mezi č.p. 564 a mateřskou školkou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
17.8.2017 Opravy chodníků v ulici Ústrašická, Soukenická a Voborská v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky je oprava chodníků pro pěší:

- v ulici Ústrašická, okolo sportovního centra - v délce 116 m
- v ulici Soukenická, od mostu přes Lužnici do ulice Soukenická – v délce 173 m
- v ulici Voborská – v délce 69 m.

Ing. Milan Mařík
17.7.2017 Stavební úpravy ZŠ Planá nad Lužnicí – WC tělocvična

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Planá nad Lužnicí v prostoru tělocvičny – 1.NP a 2.NP.

Ing. Milan Mařík
14.6.2017 Větrání se zpětným získáváním tepla pro MŠ Planá nad Lužnicí" Ing. Milan Mařík
2.6.2017 Pořízení velkokapacitní cisternové stříkačky pro JSDH Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
12.5.2017 Stavební úpravy komunikace ul. Třešňová

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy místní obslužné komunikace v Plané nad Lužnicí v ul. Třešňová

Ing. Milan Mařík
5.5.2017 Veřejné osvětlení lokalita Nad Hejtmanem

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení stožárů VO úspornými venkovními LED svítidly, napojení na stávající kabelový rozvod a zprovoznění osvětlení v lokalitě ,,Nad Hejtmanem“ v části ,,Strkov“ města Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.4.2017 Rozšíření městského kamerového dohledového systému Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření městského kamerového dohledového systému v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
9.2.2017 Prodej dřeva z lesů Města Planá nad Lužnicí I.Q 2017 Ing. Milan Mařík
20.1.2017 Rekonstrukce bytu v bytovém domě ČSLA čp. 444

Jedná se o rekonstrukce bytu o velikosti 2+1 cca 62m², která obsahuje výměnu podlahových krytin vč. dlažeb a obkladů, výměnu dveří, zárubní, zařizovacích předmětů, dodávku kuchyňské linky, výměnu části elektroinstalace a doplnění rozvodů vody a kanalizace

Ing. Milan Mařík