ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2018
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
30.10.2018 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2019 Ing. Milan Mařík
13.9.2018 Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí

Předmětem části „A“ zakázky jsou stavební úpravy ,které se týkají převážně podkrovních prostor, kde bude prováděno zateplení a nová dispozice. V podkroví budou zřízeny dvě velké učebny a jejich sociální a skladové zázemí. Po výšce celého objektu bude řešena nová výtahová šachta s výtahem pro zdravotně postižené. Bude řešen bezbariérový přístup do budovy školy.
Předmětem části „B“ zakázky je zajištění vnitřní konektivity, která spočívá v modernizaci centrálního řízení sítě včetně bezpečnostních prvků, wifi přístupových bodů a nezbytné doplnění souvisících kabelů LAN.

Ing. Milan Mařík
27.8.2018 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti za škodu a majetkového pojištění města Planá nad Lužnicí na období 3 roky.

Ing. Milan Mařík
16.8.2018 Stavební úpravy ul. Kaprova-Komunikace Nad Hejtmanem III etapa ul. 9 a 12

Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikace v části ulice Kaprové v lokalitě „Nad Hejtmanem“ v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
13.8.2018 Prodej dřava z lesů města Planá nad Lužnicí - 2018 Ing. Milan Mařík
26.7.2018 Oprava chodníku – od Nádražní ulice k MŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava chodníku pro pěší o šířce 1,5 – 2 m v místě mezi ulicí Nádražní a MŠ v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
14.6.2018 Úprava zastávky MHD ul.Okružní-bytovky

Jedná se o úpravu zastávky ,,Bytovky“ na potřebné parametry, přičemž bude podle požadavku objednatele zachováno umístění zastávky v zálivu. Bude také proveden přístřešek MHD.

Ing. Milan Mařík
1.6.2018 Ulice Okružní - chodníky,Planá nad Lužnicí – lokalita Nad Hejtmanem

Předmětem této stavby je dosud nezpevněný – neprovedený úsek chodníku v dolní části Okružní ulice, provedení zastávky MHD se stáním autobusu na jízdním pruhu a místo pro přecházení.

Ing. Milan Mařík
18.5.2018 Chodník ulice Za Rybníkem Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky je zpevnění chodníku v délce cca 85m v ulici Za Rybníkem a podchodem pod tratí ČD v Plané nad Lužnicí. Úprava podchodu není předmětem této stavby.

Ing. Milan Mařík
18.5.2018 Oprava farské zdi

Předmětem veřejné zakázky je oprava omítek ohradní ,,Farské“ zdi v Plané nad Lužnicí.
Práce spočívají v otlučení a následnému doplnění omítek části zdi a dále v natření zdi venkovním nátěrem.Koruna zdi bude doplněna novými taškami.

Ing. Milan Mařík
10.5.2018 Stavební úpravy a výměna střešní krytiny BD č.p. 560 – 562 Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a výměna střešní krytiny šestipodlažního bytového domu (3 části) s počtem 50 bytových jednotek o celkové zastavěné ploše 614 m2

Ing. Milan Mařík
9.5.2018 Parkovací plochy a komunikace – Sokolovna Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování parkoviště o 29 stáních u Sokolovny v Plané nad Lužnicí, které bude sloužit k parkování osobních vozidel zejména návštěvníků Sokolovny. Dále dojde k vybudování příjezdní zásobovací komunikace k sauně a chodníku na severní straně objektu Sokolovny

Ing. Milan Mařík
4.5.2018 Chodník – ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.4.2018 Stavební úpravy kuchyně MŠ v Plané nad Lužnicí

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy kuchyně v mateřské škole, kdy je plánována dispoziční změna.

Ing. Milan Mařík
24.4.2018 Stezky pro chodce a cyklisty - Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v Plané nad Lužnicí.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci kolové výzvy č. 72, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, Cyklodoprava II.

Ing. Milan Mařík
23.4.2018 Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy – Planá nad Lužnicí v roce 2018 a 2019

Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních a těžebních činností na Lesním hospodářském celku Městské Lesy Planá nad Lužnicí, číslo LHC 211410 s celkovou plochou 129,98 ha

Ing. Milan Mařík
20.4.2018 Dešťová kanalizace na pozemku p.č. 3157 -odvodněn´sběr.dvora

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace pro odvod dešťových vod ze sběrného dvora v Plané nad Lužnicí do stávající bezejmenné vodoteče – přepad z Farského a Strkovského rybníka.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 Nákup nové dýchací techniky pro JSDH

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 10 ks nové dýchací techniky pro JSDH Planá nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
19.4.2018 Revitalizace veřejného osvětlení města PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce části veřejného osvětlení v rámci programu EFEKT 2018 v celkovém počtu 150 ks svítidel v lokalitě Strkov

Ing. Milan Mařík
27.3.2018 Nákup traktoru s čelním nakladačem a podkopovým zařízením

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru s čelním nakladačem a podkopovým zařízením pro Technické služby města Planá nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
9.3.2018 Revitalizace zeleně v lokalitě DPS

Jedná se o revitalizaci zeleně u domu s pečovatelskou službou (DPS), který se nachází v těsné blízkosti centra města. Předmětem revitalizace bude kácení nevhodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů a nová dosadba vhodných dřevin a rostlin.

Ing. Milan Mařík
8.3.2018 Nákup osobního užitkového automobilu pro MěÚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního užitkového automobilu pro potřeby MěÚ.

Ing. Milan Mařík
16.2.2018 Zajištění vyšší mobility terénní pečovatelské služby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního automobilu pro Dům s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
13.2.2018 Oprava ckodníku: ČSLA od ul. Zákostelní - tenis.hala a ul. Strkovská před přejezdem

Předmětem zakázky je oprava stávajícího chodníku pro pěší v délce cca 200 m a 57 m v ulici ČSLA na pravé straně směrem na České Budějovice a na pravé straně k železničnímu přejezdu směr Strkov v Pané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík
12.2.2018 Revitalizace zeleně v lokalitě Plánské nábřeží

Jedná se o komplexní revitalizaci veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice. Součástí je úzká promenáda procházející celým řešeným územím. Na ni navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel.

Ing. Milan Mařík
7.2.2018 Plánské nábřeží – stavební úpravy

Jedná se o komplexní revitalizaci veřejného prostranství na nábřeží řeky Lužnice. Součástí je úzká promenáda procházející celým řešeným územím. Na ni navazuje několik uzlových míst – rozšířených odpočívadel.

Ing. Milan Mařík
26.1.2018 Nákup osobního užitkového automobilu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobního užitkového automobilu pro Technické služby města Planá nad Lužnicí

Ing. Milan Mařík
25.1.2018 Stavební úpravy komunikace ,,Lhota Samoty“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace ,,Lhota Samoty“ v celkové délce 1800 m a o šířce 3 m. Jedná se o zpevněnou plochu z asfaltového recyklátu se zástřikem. Dle pasportu komunikací jde o 2 části účelové komunikace UK 51 a UK 52.

Ing. Milan Mařík
16.1.2018 Stavební úpravy sociálních zařízení DPS III etapa Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení ve 12-ti bytových jednotkách v třípodlažní části objektu Domu s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí.

Ing. Milan Mařík