ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2019
Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název, anotace Zodpovídá
30.10.2019 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2020 Ing. Milan Mařík
11.9.2019 Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v části stávajícího ,,Sportovního centra za řekou“ v Plané nad Lužnicí. Cílem navrženého řešení je úprava stávající vodní nádrže na oficiální venkovní koupaliště – bazén.

Ing. Milan Mařík
26.8.2019 Chodník v ulici ČSLA od č.p. 207 k začátku cyklostezky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a rozšíření stávajícího chodníku podél komunikace I/3 – ulice ČSLA v úseku od č.p. 207 po napojení na novou cyklostezku a stezku pro pěší, která vede od kruhového objezdu směrem k ulici Průmyslová.

Ing. Milan Mařík
1.7.2019 Sadové úpravy - parkoviště u Sokolovny Ing. Milan Mařík
1.7.2019 Vybavení interiéru nábytkem - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí - Ing. Milan Mařík
1.7.2019 Zadávací dokumentace - ICT vybavení -Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
1.7.2019 Zadávací dokumentace - vybavení přírodovědných učeben - Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
5.6.2019 Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí Ing. Milan Mařík
8.4.2019 Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení.Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO a výměny stožárů.

Ing. Milan Mařík
13.3.2019 Stavební úpravy DPS Planá nad Lužnicí – V.etapa

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v třípodlažní střední části objektu, která byla realizována v rámci II.,III a IV etapy. Společně se stavebními úpravami budou řešeny i nové rozvody studené a teplé užitkové vody v této části objektu a úprava elektroinstalace v koupelnách. Celkově je rekonstrukce naplánována v koupelnách a kuchyňkách v 6-ti bytech, částečně v dalších 3 bytech (v kuchyňkách), ve 3 kuchyňkách přiléhajících k technickým a kancelářským prostorám, v prádelnách a přilehlých skladech

Ing. Milan Mařík
12.3.2019 Komunikace ul. Trnková

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchů místní obslužné komunikace - ulice Trnková, která se nachází v oblasti stávající zástavby rodinných domů v místní části Soukeník

Ing. Milan Mařík
11.3.2019 Zemní práce pro roky 2019 - 2020 Ing. Milan Mařík
11.2.2019 Sadové úpravy intravilánu města - Planá nad Lužnicí

Jedná se o práce, které budou spočívat v zakládání a regeneraci zeleně v Plané nad Lužnicí. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a založení trávníků v zastavěném území města.
Jedná se o celkovou plochu 0,37 ha.

Ing. Milan Mařík
15.1.2019 Chodník – ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí II

Předmětem plnění opakované veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Dále dojde k vybudování veřejného osvětlení podél předmětné ulice.

Ing. Milan Mařík
14.1.2019 Pořízení speciálního komunálního vozidla

Předmětem je dodávka speciálního komunálního vozidla 4x4 s nosičem kontejnerů pro jednoramenný nosič kontejnerů ( sypače vozovek, sněhového pluhu, vodní cisterny a mycí lišty).

Ing. Milan Mařík
8.1.2019 Parkoviště u řeky - Ústrašická ulice, Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava stávající místní obslužné komunikace v oblasti stávajícího veřejného uličního profilu. Úprava řeší nevyhovující parametry stávající komunikace – nedostačující konstrukci, rozšíření vozovky, parkovací stání a plochu pro kontejnery na tříděný odpad.
Nové parkoviště u řeky s konečnou kapacitou 43 stání (včetně rezervy) je navrženo pro potřeby návštěvníků bazénu a je situováno mimo stávající uliční profil na zatravněném pozemku na levém břehu řeky Lužnice

Ing. Milan Mařík