Veřejné zakázky 2020

Úprava rozvodů vytápění a vody v budově MŠ Pohádka

Předmět plnění zahrnuje úpravu rozvodů vytápění a vody v části budovy MŠ Pohádka v Plané nad Lužnicí včetně navazujících konstrukcí, stavebních úprav a vybavení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidek820526691.pdf 128.3 Kb
zadavaci-podminky157364503.pdf 878.3 Kb

Chodník – ulice Soukenická II etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba úseku jednostranného chodníku pro pěší podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Navržený chodník bude propojovat stávající úseky I a III.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka764720279.pdf 45.5 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek189552308.pdf 239.2 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-zhotovitele527946222.pdf 75.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek177093327.pdf 129 Kb
zadavaci-podminky361988502.pdf 899.1 Kb

Komunikace ul. Šípková

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchu stávající místní obslužné komunikace v ulici Šípková v Plané nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka610118897.pdf 41.9 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek954902136.pdf 267.9 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-zhotovitele387706012.pdf 85.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek.638628192.pdf 134.3 Kb
zadavaci-podminky.778493305.pdf 891 Kb

Husova ul. vnitroblok - Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchu v oblasti vnitrobloku Husovy ulice na p.p.č 271, které je v současné době provedeno nezpevněným povrchem na bázi štěrkodrtě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka401657231.pdf 39.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-hodnoceni-a-posouzeni-nabidek.pdf 230.4 Kb
rozhodnuti-husova-ul.-vnitroblok.pdf 73.5 Kb
smlouva-o-dilo656812517.pdf 1408.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidek299670639.pdf 130.4 Kb
zadavaci-podminky983792764.pdf 879.7 Kb

Pořízení speciálního komunálního vozidla s nosičem kontejnerů a příslušenstvím zimní a letní údržby

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu.pdf 272.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek576368288.pdf 244.2 Kb
zadavaci-podminky.pdf 1023.8 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek652937656.pdf 422.8 Kb

Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO, výměny stožárů a výměny stávajících RVO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopnujici-informace-c.1-k-dotazum-ze-dne-5.2.2020325615852.zip 204.1 Kb
hodnotici-tabulka493221926.pdf 42.6 Kb
protokol-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek333569961.pdf 351.1 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky.pdf 50.6 Kb
rozhodnuti-o-vyrazani-ucastnika-vyberoveho-rizeni.pdf 55.3 Kb
smlouva-o-dilo480474482.pdf 1979.6 Kb
zadavaci-dokumentace-efekt-2020.pdf 844.9 Kb

Planá nad Lužnicí - regenerace zeleně sídliště Silon

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu-zelen-silon.pdf 56.6 Kb
smlouva-o-dilo-engelman.pdf 3260.3 Kb
vyzva-regenerace-zelene-silon264591813.pdf 1464.4 Kb
zp-regenerace-sidliste-silon146288754.pdf 8383.5 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek917476445.pdf 197.9 Kb

Regenerace sídliště Silon v Plané nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v regeneraci sídliště v Plané nad Lužnicí. Cílem navrženého řešení je úprava stávajících chodníků a výstavba nových chodníků, úprava stávajících přístupových komunikací k bytovým domům č.p. 452, 455 a 465, vybudování nových parkovacích ploch a propojovací komunikace. Dále bude provedena modernizace autobusové zastávky s nástupištěm a bude provedena výstavba zpevněných ploch pro kontejnery, rozšíření parkovacích ploch, úprava a rozšíření veřejného osvětlení, doplněn kamerový systém a vybudováno dětské hřiště.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu-zhotovitele630232946.pdf 54.8 Kb
smlouva-o-dilo264500701.pdf 5948 Kb
vysvetleni-zd-i.pdf 69 Kb
vysvetleni-zd-ii.pdf 185.6 Kb
vysvetleni-zd-iii.pdf 67.9 Kb
vyzva-regenerace-sidliste-v-plane-nad-luznici.pdf 362.8 Kb
zadavaci-podminky-regenerace-sidliste-v-plane-nad-luznici.pdf 1468.8 Kb
zprava-o-hodnoceni-stavba-silon.pdf 250.2 Kb