ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2020

Pěstební a těžební činnosti na LHC Městské lesy - Planá nad Lužnicí v roce 2021

Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních a těžebních činností na Lesním hospodářském celku Městské Lesy Planá nad Lužnicí, číslo LHC 211410 s celkovou plochou 129,98 ha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol-z-jednani-hodnotici-komise304465550.pdf 119.3 Kb
ramcova-dohoda-pestebni-a-tezebni-cinnosti.pdf 770.8 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele354331630.pdf 37.2 Kb
vyzva-k-podani-nabidek272793049.pdf 127.8 Kb
zadavaci-podminky941847571.pdf 779.7 Kb

Parkoviště Na Skalách p.č. 970/2, Planá nad Lužnicí

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje stavbu parkoviště s kapacitou 74 parkovacích stání, nové příjezdové komunikace, která bude nahrazovat komunikaci stávající a bude napojena na silnici I/3. Součástí stavby bude vybudování chodníku podél příjezdové komunikace, který bude navazovat na chodník stávající vedený podél silnice I/3. Nové uliční vpustě budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody u budovy Sokolovny. Součástí stavby bude dále řešení oplocení sousedních pozemků s rodinnými domy, které bude mít vliv na snížení hluku z parkoviště a stavba nové opěrné zdi.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu-parkoviste-na-skalach.pdf 59.4 Kb
smlouva-o-dilo407239242.pdf 3454.6 Kb
vysvetleni-zd-c.1-parkoviste-na-skalach.pdf 58.3 Kb
vysvetleni-zd-c.2.pdf 352.4 Kb
vyzva179122507.pdf 272.7 Kb
zadavaci-podminky756397112.pdf 1281.9 Kb
zpravu-o-hodnoceni-nabidek.pdf 309.6 Kb

Rekonstrukce komunikace ulice Na Skalách

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava části místní komunikace č. 11/C, která se nachází na jižním okraji města Planá nad Lužnicí po pravé straně silnice I/3 ve směru výjezdu na České Budějovice. Jedná se o místní komunikaci III. tř., funkční skupiny C.

Komunikace je s ohledem na navrhované úpravy rozdělena do 2 úseků, které jsou podrobně vymezeny v PD.
Předmětem této veřejné zakázky bude pouze realizace 1 úseku – větve 1.
Realizace větve 2 není součástí této veřejné zakázky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.1433716489.pdf 177.8 Kb
hodnotici-tabulka768533754.pdf 40.1 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek331876896.pdf 304.1 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele215809868.pdf 102.1 Kb
smlouva-o-dilo977515166.pdf 1817.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidek411789609.pdf 135.3 Kb
zadavaci-podminky922731861.pdf 889.7 Kb

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyberu-dodavatele487621224.pdf 48.7 Kb
pisemna-zprava-zadavatele398227318.pdf 103.3 Kb
smlouva-o-centralizovanem-zadavani.pdf 197.5 Kb
vdjsmlouva-nn-dps.pdf 445 Kb
vdjsmlouva-nn-mesto.pdf 599.5 Kb
vdjsmlouva-nn-ms.pdf 380.5 Kb
vdjsmlouva-nn-ts.pdf 425.8 Kb
vdjsmlouva-nn-zs.pdf 403.9 Kb
zd-ele-vzmr-fix-plana-2021-podpis.pdf 819.6 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek-elektronickou-aukci585366044.pdf 152.6 Kb

Výměna výtahu v BD ČSLA č.p. 561 Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového výtahu v budově vč. demontáže stávajícího.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka645722137.pdf 30.1 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek597241582.pdf 158.5 Kb
rozhodnuti-vymena-vytahu-v-bd-561.pdf 402.7 Kb
sod-vymena-vytahu-v-bd-csla-561.pdf 6917 Kb
vyzva-k-podani-nabidek877265849.pdf 785.4 Kb
zadavaci-podminky855508337.pdf 5242.9 Kb

Trafostanice kluziště - Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové odběratelské trafostanice a připojení nového odběrného místa na kabelové vedení u tenisové haly pro město Planá nad Lužnicí, které bude provozovatelem nového zařízení.
Jedná se o 1 ks trafostanice 22/0,4 kV a 80 m kabelového vedení 0,4 kV NAYY 4x 240 mm2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka215312211.pdf 40.1 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek182544951.pdf 201.8 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele485550630.pdf 63.3 Kb
smlouva-o-dilo194306289.pdf 1253.7 Kb
vyzva-k-podani-nabidek845283487.pdf 121.3 Kb
zadavaci-podminky559549566.pdf 888.5 Kb

Chodník Průmyslová (u Reprogenu), Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, prodloužení a rozšíření chodníku v Průmyslové ulici. Chodník bude propojen směrem z ulice Husova na zastávku Masokombinát točna a zároveň bude vybudováno místo pro přecházení k zastávce u točny. Nový přechod bude vybudován za křižovatkou ulic Chýnovská a Průmyslová, kde bude navazovat na nový chodník směrem k lávce přes železniční vlečku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.1784640870.pdf 310.2 Kb
hodnotici-tabulka144148942.pdf 43.2 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek581471841.pdf 213.8 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vybero-dodavatele.pdf 66.7 Kb
smlouva-o-dilo201272610.pdf 2252.2 Kb
vyzva-k-podani-nabidek755997347.pdf 142.9 Kb
zadavaci-podminky685688670.pdf 911.9 Kb

Neutralizace pachových látek z kachní farmy

Město Planá nad Lužnicí připravuje výběrové řízení k veřejné zakázce:"Neutralizace pachových látek z kachní farmy“
Záměrem zadavatele je v této fázi příprava a nastavení zadávacích podmínek formou uskutečnění tzv. předběžné tržní konzultace (dále též jen ,,PTK“) obdobně ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“). Účelem PTK je informovat potencionální dodavatele o záměrech a požadavcích zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky a dále zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného segmentu trhu v otázkách nezbytných pro vypracování zejména odborné části zadávací dokumentace pro zamýšlený druh výběrového řízení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
otazky-k-predbezne-trzni-konzultaci.pdf 54.5 Kb
protokol-z-jednani-ptk.pdf 690.4 Kb
vyzva-zadavatele-k-ucasti-na-predbezne-trzni-konzultaci.pdf 113.5 Kb

Úprava rozvodů vytápění a vody v budově MŠ Pohádka

Předmět plnění zahrnuje úpravu rozvodů vytápění a vody v části budovy MŠ Pohádka v Plané nad Lužnicí včetně navazujících konstrukcí, stavebních úprav a vybavení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka506553642.pdf 35.3 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek150930006.pdf 184.9 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele429553407.pdf 60 Kb
smlouva-o-dilo685787527.pdf 4056 Kb
vyzva-k-podani-nabidek820526691.pdf 128.3 Kb
zadavaci-podminky157364503.pdf 878.3 Kb

Chodník – ulice Soukenická II etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba úseku jednostranného chodníku pro pěší podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Navržený chodník bude propojovat stávající úseky I a III.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka764720279.pdf 45.5 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek189552308.pdf 239.2 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-zhotovitele527946222.pdf 75.1 Kb
smlouva-o-dilo-chodnik-soukenicka.pdf 2427.5 Kb
vyzva-k-podani-nabidek177093327.pdf 129 Kb
zadavaci-podminky361988502.pdf 899.1 Kb

Komunikace ul. Šípková

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchu stávající místní obslužné komunikace v ulici Šípková v Plané nad Lužnicí

Husova ul. vnitroblok - Planá nad Lužnicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchu v oblasti vnitrobloku Husovy ulice na p.p.č 271, které je v současné době provedeno nezpevněným povrchem na bázi štěrkodrtě

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka401657231.pdf 39.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-hodnoceni-a-posouzeni-nabidek.pdf 230.4 Kb
rozhodnuti-husova-ul.-vnitroblok.pdf 73.5 Kb
smlouva-o-dilo656812517.pdf 1408.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidek299670639.pdf 130.4 Kb
zadavaci-podminky983792764.pdf 879.7 Kb

Pořízení speciálního komunálního vozidla s nosičem kontejnerů a příslušenstvím zimní a letní údržby

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu.pdf 272.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek576368288.pdf 244.2 Kb
zadavaci-podminky.pdf 1023.8 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek652937656.pdf 422.8 Kb

Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO, výměny stožárů a výměny stávajících RVO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopnujici-informace-c.1-k-dotazum-ze-dne-5.2.2020325615852.zip 204.1 Kb
hodnotici-tabulka493221926.pdf 42.6 Kb
protokol-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek333569961.pdf 351.1 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky.pdf 50.6 Kb
rozhodnuti-o-vyrazani-ucastnika-vyberoveho-rizeni.pdf 55.3 Kb
smlouva-o-dilo480474482.pdf 1979.6 Kb
zadavaci-dokumentace-efekt-2020.pdf 844.9 Kb

Planá nad Lužnicí - regenerace zeleně sídliště Silon

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu-zelen-silon.pdf 56.6 Kb
smlouva-o-dilo-engelman.pdf 3260.3 Kb
vyzva-regenerace-zelene-silon264591813.pdf 1464.4 Kb
zp-regenerace-sidliste-silon146288754.pdf 8383.5 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek917476445.pdf 197.9 Kb

Regenerace sídliště Silon v Plané nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v regeneraci sídliště v Plané nad Lužnicí. Cílem navrženého řešení je úprava stávajících chodníků a výstavba nových chodníků, úprava stávajících přístupových komunikací k bytovým domům č.p. 452, 455 a 465, vybudování nových parkovacích ploch a propojovací komunikace. Dále bude provedena modernizace autobusové zastávky s nástupištěm a bude provedena výstavba zpevněných ploch pro kontejnery, rozšíření parkovacích ploch, úprava a rozšíření veřejného osvětlení, doplněn kamerový systém a vybudováno dětské hřiště.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-vyberu-zhotovitele630232946.pdf 54.8 Kb
smlouva-o-dilo264500701.pdf 5948 Kb
vysvetleni-zd-i.pdf 69 Kb
vysvetleni-zd-ii.pdf 185.6 Kb
vysvetleni-zd-iii.pdf 67.9 Kb
vyzva-regenerace-sidliste-v-plane-nad-luznici.pdf 362.8 Kb
zadavaci-podminky-regenerace-sidliste-v-plane-nad-luznici.pdf 1468.8 Kb
zprava-o-hodnoceni-stavba-silon.pdf 250.2 Kb