Veřejné zakázky 2021

Oprava a odbahnění vodních nádrží na p.č.428 k.ú.Planá nad Lužnicí

jedná se o odbahnění nádrže vč. opravy technických objektů tj. výpustné zařízení, regulace přítoku, dále oprava návodních břehů a přítoku do nádrže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pd-odbahneni-farskeho-rybnika-v-plane-nad-luznici.zip 1135.2 Kb
priloha-c.1-kryci-list-nabidky.docx 42.6 Kb
priloha-c.2-obchodni-podminky-smlouva-o-dilo.docx 96.8 Kb
priloha-c.5-cestne-prohlaseni-dodavatele-o-splneni-kvalifikace-.doc 71.2 Kb
priloha-c.6-seznam-predpokladanych-subdodavatelu.xls 31.2 Kb
priloha-c.7-prohlaseni-dodavatele-o-tom-ze-neuzavrel-a-neuzavre-zakazanou-dohodu-podle-zvlastniho-pravniho-predpisu-v-souvislosti-se-zadavanou-verejnou-zakazkou.docx 38 Kb
vykaz-vymer-oprava-a-odbahneni-vodnich-nadrzi-na-p.c.-428-k.u.-plana-nad-luznici-zadani-.xlsx 146.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidky.pdf 802.4 Kb
zadavaci-dokumentace403966991.pdf 805.9 Kb

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka821092139.pdf 31.5 Kb
kupni-smlouva177143516.pdf 932.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-hodnoceni-a-posouzeni-nabidek230301995.pdf 167.2 Kb
rozhodnuti-uzitkove-vozidlo.pdf 387.3 Kb
vyzva-k-podani-nabidek934377057.pdf 132.5 Kb
zadavaci-dokumentace954616316.pdf 799.8 Kb

Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO, výměny stožárů a výměny stávajících RVO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bodovaci-tabulka.pdf 44.4 Kb
protokol-o-posouzeni-kvalifikace-a-hodnoceni-nabidek.pdf 252.8 Kb
rozhodnuti-o-vitezi-plana-nl-2021.pdf 52.2 Kb
smlouva-o-dilo527352344.pdf 1021.9 Kb
zd-plana-nl-efekt-2021.pdf 1015.2 Kb

Výzva k podání nabídek "Technické služby PNL - stavební úpravy provozní budovy"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20210211131320.pdf 1249.7 Kb
20210211131409.pdf 145.1 Kb
rozhodnuti-o-zruseni-vyber.rizeni.pdf 43 Kb

Stavební úpravy komunikace u sauny TJ Sokol

Součástí stavebních úprav bude realizace nového asfaltového povrchu stávající komunikace a výstavba chodníku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-nabidek720509432.pdf 46.4 Kb
protokol-ii-jednani-hodnoceni-nabidek.pdf 232.2 Kb
rozhodnuti-komunikace-u-sauny-tj-sokol.pdf 77.4 Kb
smlouva-o-dilo409877806.pdf 1697.4 Kb
vyzva-k-podani-nabidek764467325.pdf 133.4 Kb
zadavaci-dokumentace734133687.pdf 911.2 Kb