ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2021

Planá nad Lužnicí, ul. Na Pískách – technická vybavenost pro novostavby RD

Předmětem veřejné zakázky je výstavba technické a dopravní vybavenosti pro novou zástavbu 11 rodinných domků v ulici Na Pískách v Plané nad Lužnicí. Jedná se o vybudování vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení a komunikace. Navrhovaná technická infrastruktura bude napojena na stávající rozvody v ulici Na Pískách. Součástí předmětu plnění bude také přeložka kanalizace.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.1-sod-na-piskach.pdf 175.4 Kb
protokol-o-jednani-hk694028981.pdf 232.1 Kb
rozhodnuti-ti-na-piskach.pdf 92.2 Kb
smlouva-o-dilo364019894.pdf 6316.4 Kb
tabulka-hodnoceni.pdf 49.2 Kb
vyzva-ti-na-piskach.pdf 152.2 Kb
zadavaci-podminky164923067.pdf 1113.4 Kb

Přívětivý úřad Planá nad Lužnicí - Pořízení elektronických úředních desek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních desek (ČÁST A) v provedení venkovních jednostranných panelů dle uvedené technické specifikace, která je přílohou č. 6 této ZD. Součástí plnění bude doprava zboží do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Součástí plnění bude po dobu 4 let (48 měsíců) zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízení v stanoveném provozním režimu, implementace updatů a potřebných aktualizací, zajištění vzdáleného dohledu a přístupu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kupni-smlouva176044459.pdf 8960.9 Kb
oznameni-o-vysledku-hodnoceni-vyberu.pdf 515.8 Kb
vysvetleni-zadavacich-podminek-1.pdf 202.3 Kb
vysvetleni-zadavacich-podminek2.pdf 118.8 Kb
vyzva-a-zadavaci-podminky.pdf 16404.9 Kb

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cez-esco-mesto-plana-n-l-odstoupeni-ee-2022.pdf 261.3 Kb
odstoupeni-ze-zadavaciho-rizeni-microenergy.pdf 234.2 Kb
oznameni-o-vyberu-dodavatele-plana-ee598938677.pdf 531.5 Kb
pisemna-zprava-zadavatele-plana-ee-2022.pdf 125.2 Kb
pisemna-zprava-zadavatele164593643.pdf 109.5 Kb
vylouceni-cez-ee.pdf 54.9 Kb
vylouceni-microenergy-ee.pdf 51.6 Kb
zd-ele-podlimit-fix-plana-2022-podpis.pdf 916 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek-elektronickou-aukci306057376.pdf 106.1 Kb
zruseni-zr-plana-ee.pdf 40.4 Kb

Chodník Planá nad Lužnicí, ul. ČSLA, úsek Norma – autobusová zastávka

Předmětem plnění VZ je novostavba chodníku o délce 328m a šířce 2,0m podél ulice ČSLA (silnice I/3) v Plané nad Lužnicí. Nový chodník bude propojovat dva stávající úseky chodníku vedené po pravé straně ulice ČSLA směr centrum, a to chodník od prodejny Norma, který je dnes zakončen u přechodu pro chodce přes silnici I/3 s chodníkem k nástupišti autobusové zastávky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka741825534.pdf 44.5 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek150457526.pdf 224.1 Kb
rozhodnuti-chodnik-norma-aut.zastavka.pdf 73.7 Kb
smlouva-o-dilo262981939.pdf 3077.1 Kb
vyzva-chodnik-ul.-csla.pdf 134.8 Kb
zadavaci-podminky286114689.pdf 918.2 Kb

Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku města Planá nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pojistna-smlouva-signed.pdf 2447.6 Kb
priloha-c.-1a-pozadovany-rozsah-pojistneho-kryti.pdf 148.8 Kb
priloha-c.-1b-seznamy-budov-a-staveb-mesta-plana-nad-luznici.pdf 270.3 Kb
priloha-c.-1c-seznam-mobiliare-jazykove-laboratore.pdf 466.2 Kb
priloha-c.-1d-seznam-ict-a-audio-vybaveni-jazykove-laboratore.pdf 554.3 Kb
priloha-c.-2-skodni-prubeh.pdf 195.2 Kb
priloha-c.-3-kryci-list.doc 48.1 Kb
priloha-c.-4-obchodni-podminky-k-zapracovani.pdf 232.2 Kb
protokol-o-dalsim-posouzeni-nabidky-po-provedenem-novem-hodnoceni.pdf 269.8 Kb
protokol-o-posouzeni-nabidky.pdf 424.5 Kb
protokol-posouzeni-3-vz-pojisteni.pdf 120 Kb
rozhodnuti-vyber-dodavatele.doc 119.8 Kb
rozhodnuti-vylouceni-dodavatele.pdf 56.9 Kb
vyzva-k-podani-nabiddk-signed.pdf 521.2 Kb
zprava-o-hodnoceni353373061.pdf 191.6 Kb

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Plané nad Lužnicí

Předmětem VZ je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Planá nad Lužnicí. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně následné péče, založení trávníku, květnaté louky a instalaci mobiliáře v zastavěném území města.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.-1-k-sod-revitalizace-funkcnich-ploch-a-prvku-sidelni-zelene.pdf 81.8 Kb
dodatek-c.2265354213.pdf 979.5 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-revitalizace-zelene.pdf 64.2 Kb
smlouva-o-dilo-revitalizace-funkc.-ploch-a-prvku-sidelni-zelene-v-pl..pdf 3076.5 Kb
vyzva-k-podani-nabidky441926850.pdf 284.9 Kb
zadavaci-podminky516819909.pdf 1423.5 Kb

Pořízení užitkového vozidla s nosičem kontejnerů

předmětem zakázky je dodávka užitkového vozidla s nosičem kontejnerů pro TS města Planá nad Lužnicí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka544083803.pdf 30.9 Kb
kupni-smlouva355593214.pdf 757.5 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise496904114.pdf 158.3 Kb
rozhodnuti-ts-uzitkove-vozidlo.pdf 404.9 Kb
vyzva-uzitkove-vozidlo-s-nosicem.pdf 920.8 Kb
zp-uzitkove-vozidlo-s-nosicem.pdf 4979.6 Kb

Park Zelené Vrchy – terénní úpravy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka996739804.pdf 41.8 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek621845560.pdf 209.6 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele356197363.pdf 63.6 Kb
smlouva-o-dilo753900232.pdf 756.9 Kb
vyzva-k-podani-nabidek286893527.pdf 134.3 Kb
zadavaci-podminky344038065.pdf 895.7 Kb

Víceúčelové hřiště – Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště pro míčové sporty, stolní tenis a vybudování venkovní posilovny.
Stavba hřiště bude umístěna ve vnitrobloku školní budovy a školní tělocvičny v Plané nad Lužnicí. Hřiště bude sloužit především pro potřeby ZŠ, ale také veřejnosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.1-k-sod-vyceucelove-hriste.pdf 204.9 Kb
hodnotici-tabulka237654777.pdf 35.5 Kb
hodnotici-tabulka537042804.pdf 36.4 Kb
protokol-o-jednani-hk664623916.pdf 179.8 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise362351565.pdf 178.2 Kb
protokol-z-iia.-jednani-hodnotici-komise.pdf 219.6 Kb
protokol-z-jednani-hodnotici-komise-zruseni-vr.pdf 272.9 Kb
rozhodnuti-ii-viceucelove-hriste.pdf 387.7 Kb
rozhodnuti-iii-viceucelove-hriste.pdf 55.4 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-dodavatele769128513.pdf 70.5 Kb
rozhodnuti-o-zruseni-viceucelove-hriste.pdf 35.6 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele907386674.pdf 71.6 Kb
smlouva-o-dilo575051906.pdf 1872.8 Kb
vyzva-ii-viceucelove-hriste.pdf 142.3 Kb
vyzva-k-podani-nabidek480954764.pdf 144 Kb
zadavaci-podminky-ii-viceucelove-hriste.pdf 989 Kb
zadavaci-podminky716855499.pdf 1000.4 Kb

Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření Městského úřadu v Plané nad Lužnicí v místě bývalé výměníkové stanice. Rozšířením vznikne archiv a čítárna knihovny napojené komunikačně na stávající objekt městského úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-a-oznameni-zadavatele-o-vyberu-dodavatele.pdf 55.1 Kb
smlouva-o-dilo145651291.pdf 7168.9 Kb
vyzva475006839.pdf 277 Kb
zadavaci-podminky630927235.pdf 1378.2 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek268226277.pdf 183 Kb

Oprava ulice Borecké, Planá nad Lužnicí

Jedná se o stavební úpravy obousměrné slepé komunikace bez chodníků, délky 164m. Na svém konci obsahuje obratiště pro osobní vozidla. V současnosti má ulice Borecká povrch z asfaltového recyklátu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka474939332.pdf 38.4 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek749676821.pdf 191.7 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele347469011.pdf 61.9 Kb
smlouva-o-dilo-dodatek-c.-1527643429.pdf 2205.1 Kb
smlouva-o-dilo722222091.pdf 4132.9 Kb
vyzva-k-podani-nabidek548733818.pdf 138.9 Kb
zadavaci-podminky324830824.pdf 912.3 Kb

Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení, včetně provedení všech souvisejících dodávek a prací, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dod-c.1-sod-instalace-vzduchotechnickych-jednotek-v-objektu-zs-plana-nad-luznici.pdf 212.1 Kb
odpoved-na-dotaz-k-zd-c.-1.pdf 183.1 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-zs-vzduchotechnika.pdf 65.3 Kb
rozhodnuti-o-vylouceni-zs-vzduchotechnika.pdf 56.1 Kb
sod-vc.-priloh970341317.pdf 2316.4 Kb
vyzva-k-podani-nabidek-2.pdf 282.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek-vc.-zd.pdf 795.7 Kb
zadavaci-podminky-2.pdf 1487.2 Kb
zmena-zd-prodlouzeni-lhuty-k-podani-nabidek.pdf 166.2 Kb
zprava-o-hodnoceni-zs-vzduchotechnika.pdf 142.2 Kb

Oprava a odbahnění vodních nádrží na p.č.428 k.ú.Planá nad Lužnicí

jedná se o odbahnění nádrže vč. opravy technických objektů tj. výpustné zařízení, regulace přítoku, dále oprava návodních břehů a přítoku do nádrže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.-1-k-dohode-o-provedeni-archeologickeho-vyzkumu-farsky-rybnik..pdf 58.2 Kb
dodatek-c.1192457938.pdf 1001.9 Kb
dohoda-o-provedeni-arecheologickeho-vyzkumu-c.-247-2021-ao-husitske-muzeum.pdf 311.4 Kb
oznameni-o-uzavreni-smlouvy.pdf 47.7 Kb
pd-odbahneni-farskeho-rybnika-v-plane-nad-luznici.zip 1135.2 Kb
priloha-c.1-kryci-list-nabidky.docx 42.6 Kb
priloha-c.2-obchodni-podminky-smlouva-o-dilo.docx 96.8 Kb
priloha-c.5-cestne-prohlaseni-dodavatele-o-splneni-kvalifikace-.doc 71.2 Kb
priloha-c.6-seznam-predpokladanych-subdodavatelu.xls 31.2 Kb
priloha-c.7-prohlaseni-dodavatele-o-tom-ze-neuzavrel-a-neuzavre-zakazanou-dohodu-podle-zvlastniho-pravniho-predpisu-v-souvislosti-se-zadavanou-verejnou-zakazkou.docx 38 Kb
protokol-z-jednani-hodnotici-komise483203053.pdf 193.2 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky945624444.pdf 103.9 Kb
smlouva-o-dilo540133691.pdf 2447.2 Kb
vykaz-vymer-oprava-a-odbahneni-vodnich-nadrzi-na-p.c.-428-k.u.-plana-nad-luznici-zadani-.xlsx 146.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidky.pdf 802.4 Kb
zadavaci-dokumentace403966991.pdf 805.9 Kb

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka821092139.pdf 31.5 Kb
kupni-smlouva177143516.pdf 932.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-hodnoceni-a-posouzeni-nabidek230301995.pdf 167.2 Kb
rozhodnuti-uzitkove-vozidlo.pdf 387.3 Kb
vyzva-k-podani-nabidek934377057.pdf 132.5 Kb
zadavaci-dokumentace954616316.pdf 799.8 Kb

Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO, výměny stožárů a výměny stávajících RVO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bodovaci-tabulka.pdf 44.4 Kb
protokol-o-posouzeni-kvalifikace-a-hodnoceni-nabidek.pdf 252.8 Kb
rozhodnuti-o-vitezi-plana-nl-2021.pdf 52.2 Kb
smlouva-o-dilo527352344.pdf 1021.9 Kb
zd-plana-nl-efekt-2021.pdf 1015.2 Kb

Technické služby PNL - stavební úpravy provozní budovy - projektová dokumentace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20210211131320.pdf 1249.7 Kb
20210211131409.pdf 145.1 Kb
hodnotici-tabulka-3.6.2021.pdf 30.2 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek-3.6.2021.pdf 155.8 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-pd-a-ic.pdf 398.6 Kb
rozhodnuti-o-zruseni-vyber.rizeni.pdf 43 Kb
smlouva-o-dilo272275881.pdf 1164.5 Kb
vyzva-ii-projektove-prace-a-ic.pdf 980.4 Kb
zp-ii-projektove-prace-a-ic.pdf 9647.4 Kb

Stavební úpravy komunikace u sauny TJ Sokol

Součástí stavebních úprav bude realizace nového asfaltového povrchu stávající komunikace a výstavba chodníku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-nabidek720509432.pdf 46.4 Kb
protokol-ii-jednani-hodnoceni-nabidek.pdf 232.2 Kb
rozhodnuti-komunikace-u-sauny-tj-sokol.pdf 77.4 Kb
smlouva-o-dilo409877806.pdf 1697.4 Kb
vyzva-k-podani-nabidek764467325.pdf 133.4 Kb
zadavaci-dokumentace734133687.pdf 911.2 Kb