Veřejné zakázky 2021

Park Zelené Vrchy – terénní úpravy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidek286893527.pdf 134.3 Kb
zadavaci-podminky344038065.pdf 895.7 Kb

Víceúčelové hřiště – Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště pro míčové sporty, stolní tenis a vybudování venkovní posilovny.
Stavba hřiště bude umístěna ve vnitrobloku školní budovy a školní tělocvičny v Plané nad Lužnicí. Hřiště bude sloužit především pro potřeby ZŠ, ale také veřejnosti

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidek480954764.pdf 144 Kb
zadavaci-podminky716855499.pdf 1000.4 Kb

Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření Městského úřadu v Plané nad Lužnicí v místě bývalé výměníkové stanice. Rozšířením vznikne archiv a čítárna knihovny napojené komunikačně na stávající objekt městského úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva475006839.pdf 277 Kb
zadavaci-podminky630927235.pdf 1378.2 Kb

Oprava ulice Borecké, Planá nad Lužnicí

Jedná se o stavební úpravy obousměrné slepé komunikace bez chodníků, délky 164m. Na svém konci obsahuje obratiště pro osobní vozidla. V současnosti má ulice Borecká povrch z asfaltového recyklátu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka474939332.pdf 38.4 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek749676821.pdf 191.7 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele347469011.pdf 61.9 Kb
vyzva-k-podani-nabidek548733818.pdf 138.9 Kb
zadavaci-podminky324830824.pdf 912.3 Kb

Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení, včetně provedení všech souvisejících dodávek a prací, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpoved-na-dotaz-k-zd-c.-1.pdf 183.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek-vc.-zd.pdf 795.7 Kb
zmena-zd-prodlouzeni-lhuty-k-podani-nabidek.pdf 166.2 Kb

Oprava a odbahnění vodních nádrží na p.č.428 k.ú.Planá nad Lužnicí

jedná se o odbahnění nádrže vč. opravy technických objektů tj. výpustné zařízení, regulace přítoku, dále oprava návodních břehů a přítoku do nádrže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-uzavreni-smlouvy.pdf 47.7 Kb
pd-odbahneni-farskeho-rybnika-v-plane-nad-luznici.zip 1135.2 Kb
priloha-c.1-kryci-list-nabidky.docx 42.6 Kb
priloha-c.2-obchodni-podminky-smlouva-o-dilo.docx 96.8 Kb
priloha-c.5-cestne-prohlaseni-dodavatele-o-splneni-kvalifikace-.doc 71.2 Kb
priloha-c.6-seznam-predpokladanych-subdodavatelu.xls 31.2 Kb
priloha-c.7-prohlaseni-dodavatele-o-tom-ze-neuzavrel-a-neuzavre-zakazanou-dohodu-podle-zvlastniho-pravniho-predpisu-v-souvislosti-se-zadavanou-verejnou-zakazkou.docx 38 Kb
protokol-z-jednani-hodnotici-komise483203053.pdf 193.2 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky945624444.pdf 103.9 Kb
smlouva-o-dilo540133691.pdf 2447.2 Kb
vykaz-vymer-oprava-a-odbahneni-vodnich-nadrzi-na-p.c.-428-k.u.-plana-nad-luznici-zadani-.xlsx 146.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidky.pdf 802.4 Kb
zadavaci-dokumentace403966991.pdf 805.9 Kb

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka821092139.pdf 31.5 Kb
kupni-smlouva177143516.pdf 932.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-hodnoceni-a-posouzeni-nabidek230301995.pdf 167.2 Kb
rozhodnuti-uzitkove-vozidlo.pdf 387.3 Kb
vyzva-k-podani-nabidek934377057.pdf 132.5 Kb
zadavaci-dokumentace954616316.pdf 799.8 Kb

Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení a provedení dokladujících světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO, výměny stožárů a výměny stávajících RVO.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bodovaci-tabulka.pdf 44.4 Kb
protokol-o-posouzeni-kvalifikace-a-hodnoceni-nabidek.pdf 252.8 Kb
rozhodnuti-o-vitezi-plana-nl-2021.pdf 52.2 Kb
smlouva-o-dilo527352344.pdf 1021.9 Kb
zd-plana-nl-efekt-2021.pdf 1015.2 Kb

Technické služby PNL - stavební úpravy provozní budovy - projektová dokumentace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20210211131320.pdf 1249.7 Kb
20210211131409.pdf 145.1 Kb
hodnotici-tabulka-3.6.2021.pdf 30.2 Kb
protokol-z-ii-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek-3.6.2021.pdf 155.8 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-pd-a-ic.pdf 398.6 Kb
rozhodnuti-o-zruseni-vyber.rizeni.pdf 43 Kb
smlouva-o-dilo272275881.pdf 1164.5 Kb
vyzva-ii-projektove-prace-a-ic.pdf 980.4 Kb
zp-ii-projektove-prace-a-ic.pdf 9647.4 Kb

Stavební úpravy komunikace u sauny TJ Sokol

Součástí stavebních úprav bude realizace nového asfaltového povrchu stávající komunikace a výstavba chodníku

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-nabidek720509432.pdf 46.4 Kb
protokol-ii-jednani-hodnoceni-nabidek.pdf 232.2 Kb
rozhodnuti-komunikace-u-sauny-tj-sokol.pdf 77.4 Kb
smlouva-o-dilo409877806.pdf 1697.4 Kb
vyzva-k-podani-nabidek764467325.pdf 133.4 Kb
zadavaci-dokumentace734133687.pdf 911.2 Kb