ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2022

Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí – Dokončení stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací nezbytných pro dokončení stavby
s názvem „Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí“

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00-oznameni-o-vylouceni-sgn.pdf 271.8 Kb
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn195271944.pdf 1159.5 Kb
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn915439647.pdf 1252.5 Kb
02-oznameni-o-vyberu-s-vyhradami-sgn.pdf 304 Kb
dodatek-c.1-rozsireni-meu-plana-nad-luznici-dokonceni-stavby.pdf 429.4 Kb
protokol-o-jednani-komise-c.-1744493373.pdf 337.6 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele994629225.pdf 122.1 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vylouceni-ucastnika.pdf 114.9 Kb
sod.pdf 7024 Kb

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pisemna-zprava-zadavatele-plana-ee-jrbu-2023.pdf 239.9 Kb
pisemna-zprava-zadavatele-plana-ee660824157.pdf 541.5 Kb
rozhodnuti-o-zruseni-zd-plana-n.l.-ee.pdf 687 Kb
smlouva-o-centralizovanem-zadavani-plana-n.l.ee-2023.pdf 194.4 Kb
zadavaci-dokumentace-ele-fix-plana-n.l.-2023.pdf 893.9 Kb

Zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě Strkovské ulice

Bude se jednat o vybudování nového přechodu pro chodce včetně nového dopravního značení a osvětlení, vybudování nového místa pro přecházení včetně chodníku a úpravy oplocení.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap:
1) Přístup k autobusové zastávce „Strkovská“ – přechod u lihovaru
2) Přístup do zámeckého parku na Strkově – místo pro přecházení Atex

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn495834829.pdf 269.3 Kb
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn.pdf 359.3 Kb
oznameni-o-vyberu-sgn.pdf 1399.6 Kb
protokol-o-jednani-komise-c.-1.pdf 1464 Kb
sod-zvyseni-bezpecnosti-chodcu.pdf 4101.6 Kb

Modernizace webových stránek Planá nad Lužnicí

Předmětem zakázky je vytvoření nového webového portálu města vč. zajištění služeb provozní podpory po dobu 3 let.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidek-modernizace-5-8-2022.pdf 11385.3 Kb

Nakládání s dešťovou vodou

V rámci realizace projektu „Planá nad Lužnicí - Nakládání s dešťovou vodou“ budou provedeny stavební úpravy stávajících a výstavba nových zpevněných ploch v sedmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí. Cílem návrhu projektu je výměna vybraných stávajících zpevněných ploch s nepropustným povrchem (asfalt, betonová dlažba) za povrch nový, který bude propouštět dešťové vody do podloží, tzn. za betonovou vegetační dlažbu. Projekt dále navrhuje i nové parkovací a manipulační zpevněné plochy s propustným povrchem. Dále dojde k osazení podzemních retenčních nádrží v osmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-protokol-o-jednani-komise-c.2.pdf 194.5 Kb
01-rozhodnuti-o-vyberu-ii.pdf 797.4 Kb
01.0-vyzva-k-podani-nabidek-sgn.pdf 389.6 Kb
02-oznameni-o-vyberu-sgn.pdf 364.1 Kb
02.0-dokumentace-zadavaciho-rizeni-sgn.pdf 381.2 Kb
02.1-podrobny-zapis-vybrany-dodavatel.pdf 203.6 Kb
03.1-p3-uzemni-souhlas.pdf 4562.8 Kb
03.2-p3-stavebni-povoleni.pdf 305 Kb
pisemna-zprava-zadavatele-sgn.pdf 327.9 Kb
protokol-o-jednani-komise-c.-5.pdf 1248.4 Kb
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-retencky-18.8.2022-.pdf 606.5 Kb
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-zpevnene-plochy-18.8.2022-kryci-list.pdf 220.8 Kb
rozpocet-nabidkovy-psv-stavby-zpevnene-plochy-18.8.2022-polozky.pdf 675 Kb
sod206494145.pdf 554 Kb
vysvetleni-zmena-nebo-doplneni-zd-c.-i-sgn.pdf 314.3 Kb

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem a hydraulickou rukou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn.pdf 283.1 Kb
01.0-p1-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn.pdf 373.8 Kb
kupni-smlouva374601833.pdf 5034.8 Kb
protokol-z-jednani-komise-c.1.pdf 274.5 Kb
protokol-z-jednani-komise-c.2.pdf 160.6 Kb
rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-dodavatele467413810.pdf 104.6 Kb

Oprava ulice Luční, Planá nad Lužnicí

Jedná se o opravu stávající obousměrné slepé komunikace napojenou na ulici Strkovskou (silnice III/13531). V současné době je povrch komunikace v nevyhovujícím stavu a je tvořen pouze asfaltovým recyklátem bez obrub.
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě bude zajištěn chodníkem, který bude místem pro přecházení napojen na chodník podél ulice Strkovské

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka725761234.pdf 30.6 Kb
protokol-o-hodnoceni-nabidek.pdf 189.2 Kb
rozhodnuti-oprava-ulice-lucni.pdf 53.1 Kb
sod-lucni.pdf 2604.7 Kb
vyzva-k-podani-nabidek776040980.pdf 132.5 Kb
zadavaci-podminky785110861.pdf 897.1 Kb

Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ - Planá nad Lužnicí

Jedná o částečnou změnu dokončené stavby. Změna spočívá v zřízení nové herny, včetně sociálního zázemí této herny v prostoru původně určeném pro dvě bytové jednotky správce objektu ve 2. NP objektu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dod-c.1-sod-stavebni-upravy-a-zmena-uzivani-casti-obj.-ms-plane-nad-luznici.pdf 124.1 Kb
protokol-o-hodnoceni-nabidek333817241.pdf 213.7 Kb
rozhodnuti-oznameni-skolka.pdf 44.2 Kb
smlouva-o-dilo267729522.pdf 3116.8 Kb
tabulka-hodnoceni654755467.pdf 25.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidek503727438.pdf 151.9 Kb
zadavaci-podminky144058456.pdf 930 Kb

Zimní stadion – Planá nad Lužnicí

Jedná se o zastřešení stávajícího kluziště vč. zázemí pro sportovce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-c.-1484085861.pdf 86.5 Kb
oznameni-o-vyberu-dodavatele464895845.pdf 118.8 Kb
smlouva-o-dilo.zip 7084.5 Kb
vyzva-k-podani-nabidek318051771.pdf 134.2 Kb
zadavaci-dokumentace848235015.pdf 349.6 Kb
zprava-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek646972665.pdf 1107.1 Kb

Park Zelené Vrchy – technické prvky

Jedná se o technické prvky a cestní síť v nově budovaném parku Zelené vrchy na ploše 17 740 m2 v části Strkov (Zelené Vrchy) ve městě Planá nad Lužnicí. Cestní síť je tvořena okružní cestou šířky 1,8 m z mechanicky zpevněného kameniva s lemem ze žulových kostek. Plochy dětského hřiště mají dopadové plochy z jemného kačírku, a jsou doplněny stromy. Pro aktivní odpočinek je navržena venkovní posilovna, dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie (s nerezovými skluzavkami/ tobogánem/ tubusem) a stovky metrů parkových cest s povrchem vhodným pro běh.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka769976933.pdf 32.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek860794823.pdf 246.5 Kb
rozhodnuti-zelene-vrchy.pdf 64.2 Kb
smlouva-o-dilo-park-zelene-vrchy-technicke-prvky.pdf 875.9 Kb
vyzva-k-podani-nabidek664310952.pdf 140.7 Kb
zadavaci-podminky874746936.pdf 906.5 Kb