ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2022

Nakládání s dešťovou vodou

V rámci realizace projektu „Planá nad Lužnicí - Nakládání s dešťovou vodou“ budou provedeny stavební úpravy stávajících a výstavba nových zpevněných ploch v sedmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí. Cílem návrhu projektu je výměna vybraných stávajících zpevněných ploch s nepropustným povrchem (asfalt, betonová dlažba) za povrch nový, který bude propouštět dešťové vody do podloží, tzn. za betonovou vegetační dlažbu. Projekt dále navrhuje i nové parkovací a manipulační zpevněné plochy s propustným povrchem. Dále dojde k osazení podzemních retenčních nádrží v osmi různých lokalitách města Planá nad Lužnicí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01.0-vyzva-k-podani-nabidek-sgn.pdf 389.6 Kb
02.0-dokumentace-zadavaciho-rizeni-sgn.pdf 381.2 Kb

Pořízení užitkového vozidla s třístranným sklápěčem a hydraulickou rukou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn.pdf 283.1 Kb
01.0-p1-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn.pdf 373.8 Kb

Oprava ulice Luční, Planá nad Lužnicí

Jedná se o opravu stávající obousměrné slepé komunikace napojenou na ulici Strkovskou (silnice III/13531). V současné době je povrch komunikace v nevyhovujícím stavu a je tvořen pouze asfaltovým recyklátem bez obrub.
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě bude zajištěn chodníkem, který bude místem pro přecházení napojen na chodník podél ulice Strkovské

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka725761234.pdf 30.6 Kb
protokol-o-hodnoceni-nabidek.pdf 189.2 Kb
rozhodnuti-oprava-ulice-lucni.pdf 53.1 Kb
vyzva-k-podani-nabidek776040980.pdf 132.5 Kb
zadavaci-podminky785110861.pdf 897.1 Kb

Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ - Planá nad Lužnicí

Jedná o částečnou změnu dokončené stavby. Změna spočívá v zřízení nové herny, včetně sociálního zázemí této herny v prostoru původně určeném pro dvě bytové jednotky správce objektu ve 2. NP objektu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol-o-hodnoceni-nabidek333817241.pdf 213.7 Kb
rozhodnuti-oznameni-skolka.pdf 44.2 Kb
smlouva-o-dilo267729522.pdf 3116.8 Kb
tabulka-hodnoceni654755467.pdf 25.6 Kb
vyzva-k-podani-nabidek503727438.pdf 151.9 Kb
zadavaci-podminky144058456.pdf 930 Kb

Zimní stadion – Planá nad Lužnicí

Jedná se o zastřešení stávajícího kluziště vč. zázemí pro sportovce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vyberu-dodavatele464895845.pdf 118.8 Kb
smlouva-o-dilo.zip 7084.5 Kb
vyzva-k-podani-nabidek318051771.pdf 134.2 Kb
zadavaci-dokumentace848235015.pdf 349.6 Kb
zprava-o-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek646972665.pdf 1107.1 Kb

Park Zelené Vrchy – technické prvky

Jedná se o technické prvky a cestní síť v nově budovaném parku Zelené vrchy na ploše 17 740 m2 v části Strkov (Zelené Vrchy) ve městě Planá nad Lužnicí. Cestní síť je tvořena okružní cestou šířky 1,8 m z mechanicky zpevněného kameniva s lemem ze žulových kostek. Plochy dětského hřiště mají dopadové plochy z jemného kačírku, a jsou doplněny stromy. Pro aktivní odpočinek je navržena venkovní posilovna, dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie (s nerezovými skluzavkami/ tobogánem/ tubusem) a stovky metrů parkových cest s povrchem vhodným pro běh.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnotici-tabulka769976933.pdf 32.5 Kb
protokol-z-ii.-jednani-hodnotici-komise-posouzeni-a-hodnoceni-nabidek860794823.pdf 246.5 Kb
rozhodnuti-zelene-vrchy.pdf 64.2 Kb
smlouva-o-dilo-park-zelene-vrchy-technicke-prvky.pdf 875.9 Kb
vyzva-k-podani-nabidek664310952.pdf 140.7 Kb
zadavaci-podminky874746936.pdf 906.5 Kb