ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Veřejné zakázky 2023

Opěrná zeď Strkov

Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice současné a stavba nové opěrné zdi podél komunikace v sídlišti RD Strkov v Plané nad Lužnicí. Jedná se o opěrnou železobetonovou zeď tvaru „L“ s patkou v základu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn645411582.pdf 175.7 Kb
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn634112320.pdf 269.2 Kb

Chodník podél areálu firmy Pasák - ulice Husova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
02-koordinacni-situace996323642.pdf 312.8 Kb
sod-ul.-husova-chodnik-podel-arealu-fy-pasak.pdf 3205.9 Kb
textova-cast290649604.pdf 150.1 Kb

Stavební úpravy ulice Lipová

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchů a odvodnění stávající místní obslužné komunikace v ulici Lipová v Plané nad Lužnicí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00.1-vyzva-k-podani-nabidky-sgn995050453.pdf 332.9 Kb
01-protokol-o-jednani-komise-c.-1-lipova-podpis.pdf 274.5 Kb
01-rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu.pdf 314.9 Kb
01.0-p1-vyzvy-dokumentace-vyberoveho-rizeni-sgn888574516.pdf 441.4 Kb

Stavební úpravy bytů ČSLA čp. 560-562 I. etapa

Předmětem plnění zakázky pro I. etapu jsou stavební úpravy dvou stávajících bytových jednotek v panelovém domě čp. 561 a 562 v ulici ČSLA v Plané nad Lužnicí. V rámci těchto stavebních úprav bude řešeno vyzdění bytového jádra, výměna technických instalací a rozvodů a dále opravy povrchů v bytových jednotkách 3+1 a 1+1, které se nachází ve 2 a 3 nadzemním podlaží panelového domu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol-druhe-jednani-hk.pdf 105.3 Kb
rozhodnuti-o-zruseni.pdf 41.2 Kb
vyzva-stavebni-upravy-bytu-ts.pdf 250.7 Kb
zp-stavebni-upravy-bytu-ts-fin.pdf 442.8 Kb

Planá nad Lužnicí, ulice Okrouhlická - Propojovací chodník

Jedná se o chodník, jehož součástí bude i zpevněná plocha pro obsluhu kontejnerů na tříděný odpad, bude
proveden v proluce mezi zástavbou rodinných domků v ulicí Okrouhlická a stávajícím
asfaltovým chodníkem podél IV. železničního koridoru.
Plocha pro obsluhu kontejnerů bude mít přímou návaznost na místní obslužnou komunikaci –
ulice Okrouhlická. Chodník bude mít bezbariérovou návaznost na stávající chodník
v Okrouhlické ulici na straně jedné, na druhé straně bude bezbariérově navazovat na stávající
chodník podél IV. železničního koridoru

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
02-koordinacni-situace.pdf 254.7 Kb
smlouva-o-dilo734433907.pdf 1339.6 Kb
textova-cast.pdf 137.5 Kb

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – Dostavba části kanalizace

V rámci realizace projektu „Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – Dostavba části kanalizace“ bude provedena výstavba nové kanalizační sítě a s tím související oprava stávající komunikace Nad Hejtmanem v k.ú. města Planá nad Lužnicí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01-rozhodnuti-o-vyberu.pdf 843.2 Kb
01.0-vyzva-k-podani-nabidek-sgn943014563.pdf 356 Kb
02-p2-polozkovy-rozpocet-zhotovitele.pdf 1981.1 Kb
02.0-dokumentace-zadavaciho-rizeni-sgn662587914.pdf 366.6 Kb
c.4-situacni-vykres-dopravniho-reseni.pdf 1154.3 Kb
c.5-situacni-vykres-vodohospodarskeho-reseni.pdf 839.9 Kb
d.01-technicka-zprava.pdf 487.5 Kb
protokol-z-jednani-komise-c.1118011095.pdf 271.8 Kb
smlouva-o-dilo-kanalizace-nad-hejtmanem-mesto-plana-n.-l.pdf 547.3 Kb
smlouva-o-dilo-kanalizace-nad-hejtmanem-vst.pdf 464.9 Kb
vst-rozhodnuti-spolecne-povoleni-u-s-n-situace.pdf 292.8 Kb
vst-rozhodnuti-spolecne-povoleni-u-s-n.pdf 259.9 Kb

Vybudování varovného a informačního systému města Planá nad Lužnicí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba digitálního varovného a informačního systému města Planá nad Lužnicí zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
10.-oznameni-o-vyberu-vis-plana-n-l-sign.pdf 960 Kb
17.-pisemna-zprava-zadavatele-s217-plana-n-l.pdf 287 Kb
9.-rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky-vis-plana-n-l.pdf 61.8 Kb
posouzeni-nabidky-z-hlediska-tech.-projektant.pdf 72.6 Kb
smlouva-o-dilo-dpp-hmg-plana-dodatek-1.pdf 249.5 Kb
sod-rozsireni-digitalniho-povodnoveho-planu-pro-mesto-plana-n.l..pdf 315.2 Kb
sod-sptel.pdf 4519.8 Kb
vis-1-technicka-zprava-plana-2022.pdf 768.6 Kb
vis-2-mapa.pdf 920.7 Kb
zprava-o-hodnoceni-nabidek555489628.pdf 325.4 Kb
zuzd-vis-plana-nl-zjpr-podpis.pdf 1173.7 Kb