Kontakt

Město Planá nad Lužnicí

Volný čas a turistika

uvod_turistika 

   SPORT                            KULTURA                              TURISTIKA

 


PLÁN NA KVĚTEN 2019

KVĚTEN 2019

 

 

 

 

 

  

GALERIE FARA - VÝSTAVA - KVĚTEN, ČERVEN 2019

Pátek 3. 5. - Eva Heřmanská – obrazy a smaltované objekty – vernisáž výstavy v Galerii Fara od 18 hodin.

 

 

 

 

  

MUZEUM FARA - VÝSTAVA - KVĚTEN - SRPEN 2019

Pátek 10. 5. - Tvořivost všeho druhu během jednoho století z let 1919 až 2019, vernisáž výstavy v Muzeu Fara od 18 hodin, vystoupí Plánský Strýctet.

 

 

 

 

  

BOTANICKÁ VYCHÁZKA

Sobota 25. 5. - Jarní květena v okolí Plané – botanická vycházka po plánských loukách a lesích, sraz s Mgr. Jitkou Štěrbová z Agentury AOPK v 9 hodin u sběrného dvora. 

 

 

 

  

PLÁN - ČERVEN 2019

PLÁN NA ČERVEN

 

 

 

 

 

  

KEKS U ANDĚLA

Pátek 31. 5. - Live koncert – Keks – Restaurace u Anděla.

 

 

  

VÝSTAVA - KNIHOVNA - ČERVEN 2019

Knihovna - O pravdu? aneb Nevěřte všemu, co vidíte...

 

 

 

 

  

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Sobota 1. 6. - Rybářské závody se Strkovským spolkem na Ježkovském rybníce od 9 hodin.

 

 

 

  

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Sobota 1. 6. - Slavnostní vítání nových plánských občánků v obřadní síni radnice.

 

 

 

  

ŽELEZNÝ VÍKEND

Sobota a neděle 1. – 2. 6. - Železný víkend s plánskými hasiči

 

 

 

  

MYSLIVECKÉ VYTRUBOVÁNÍ NA STRKOVĚ

Neděle 2. 6. - 3. Ročník mysliveckého vytrubování - v Zámeckém parku na Strkově od 14.00 hodin.

 

 

 

  

OBŘADNÍ SÍŇ - VÝSTAVA - ČERVEN 2019

Pondělí 3. 6. - Žeň žen a několika chlapů - výstava dospělých studentů malíře Teodora Buzu v obřadní síni radnice, vystoupí skupina Starý psi a mladý kočky.

 

 

 

 

  

LIVE KONCERTY U ANDĚLA

Pátek 7. 6.  - Live koncert – Parkán – Restaurace u Anděla.

Sobota 8. 6. - Live koncert – Michal David – Restaurace u Anděla.

 

 

  

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

Středa 12. 6. - Závěrečný koncert plánských žáků ZUŠ Sezimovo Ústí v obřadní síni radnice od 18 hodin.

 

 

 

  

LETNÍ KINO - PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Pátek 14. 6.  - Letní putovní kino – Po čem muži touží – za DPS u řeky – předprodej – Infocentrum – 50,- Kč, na místě 80,- Kč – od 21.30 hodin.

 

 

 

 

  

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM - KRÁSA DŘEVA

Pátek 14. 6. - 2. ročník akce „Krása dřeva“, Řezbářské sympozium, Výstava dětských maleb na dřevě, zahájení na zahradě fary v 17 hodin.

 

 

 

 

  

ZPÍVAJÍCÍ NÁBŘEŽÍ

Sobota 15. 6.  - Zpívající nábřeží – oficiální otevření nového plánského nábřeží od mostu až k Sauně – od 14 hodin

Hudba pro všechny generace, Pirátská pohádka Divadélka na nitce, výtvarné dílny, modeláři, hasiči, skauti, Strkovský spolek, MC Kopretina, KPD, hry po děti, plavby po řece, nafukovací hrad a spousty dalšího. Přesný časový harmonogram bude upřesněn.

 

 

  

KŘÍŽEM KRÁŽEM KOLEM PLANÉ

Sobota 15. 6. - 5. ročník Plánské přehlídky veteránů aneb Křížem krážem kolem Plané – od 10 hodin na parkovišti na náměstí a před kostelem

 

 

 

 

  

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Úterý 18. 6. - Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně.

 

 

 

 

  

SETKÁNÍ DÁRCŮ

Středa 19. 6. - Slavnostní setkání dárců krve od 17 hodin v obřadní síni radnice. Svou účast prosíme potvrdit na tel. čísle 383 134 067 nebo 739 547 344 nebo na emailové adrese: dolezal@plananl.cz nejpozději do pátku 14. 6. 2019.

 

 

 

 GALERIE FARA - ČERVEN, ŘERVENEC, SRPEN 2019

Pátek 21. 6. - Monolog pro dva hlasy - Galerie Fara – vernisáž Anny Schumacher a Jiřího Kubelky – malba, sklo, grafika od 18 hodin. Se svým programem se představí pěvecký sbor Harmonie.

 

 

 

 

  

BORECKÝ BĚH

Neděle 23. 6. - 4. ročník veřejného běžeckého závodu - Borecký běh, lesní běh nejen pro borce pořádá Spolek Zdravá Planá od 13 hodin v zámeckém parku na Strkově.

 

 

 

 

  

POUŤ

Neděle 23. 6. - Pouť v Plané nad Lužnicí.

 

 

 

  

SVATOJÁNSKÝ VEČER NA FAŘE

Pondělí 24. 6. - Svatojánský Večer pod lampou ve farské zahradě – povídání s Ing. Jiřím Foltou – od 18 hodin.

 

 

 

 

  

SAUNA CUP TURNAJ

Sobota 29. 6. - 2. ročník - Sauna Cup Turnaj v malé kopané – na hřišti u Sauny.

 

 

 

 

  

Hlášení městského rozhlasu 22.5.2019
více
Usnesení o ustanovení opatrovníka - rušení TP - Hronová K.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 5.6.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.6.2019
více
11. RM konaná dne 16.4.2019
více
Materiály na 4. ZM
více
Pozvánka na 4. ZM
více
Zpívající nábřeží
více
Dne 25.5.2019 bude z technických důvodů zavřeno.
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 31.5.2019 Chýnovská, Kanadská, Průmyslová
více
DÁRCI KRVE
více
Rozpočtová opatření č. 20 až č. 27
více
Hlášení městského rozhlasu 13.5.2019
více
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v blízkosti křižovatky silnice I/3 a MK "Na Černé"
více
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Strkovská ulice
více
DĚTI A UMĚNÍ
více
Návrh závěrečného účtu města za rok 2018
více
PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADU
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.5.02019
více
1/ Projekt „ Vybudování odborných učeben přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16­_063/0004031“
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.5.2019
více
Vyhláška Okresního soudu Přešov ve věci dědického řízení po Anně Piskurové
více
Usnesení o zrušení dražby 120 EX 17582/16-130
více
Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2018
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Jak nakládat s obaly - značky uvedené na obalech
více
Hospodaření města k 28.2.2019
více
Rozpočtová opatření č. 12 až č. 19
více
Přechodná úprava provozu při pokládce horkovodu v ulici Strkovská
více
Uzavření SD - teplovod
více
Výměna svítidel veřejného osvětlení Planá nad Lužnicí - Efekt 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce a výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku za účelem provedení renovace soustavy veřejného osvětlení.Dále jsou předmětem stavební práce týkající se výměny kabelových rozvodů VO a výměny stožárů.
více
VÝLET NA ŠUMAVU
více
Otevírací doba sběrného dvora v době státních svátků
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
více
Schéma výstavních prostor v galerii
více
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 17582/16-104
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 11
více
Střednědobý výhled rozpočtu Města Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.1.2019
více
Střednědový výhled rozpočtu města do roku 2024
více
Harmonogram zametání 2019
více
Stavební úpravy DPS Planá nad Lužnicí – V.etapa
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení v třípodlažní střední části objektu, která byla realizována v rámci II.,III a IV etapy. Společně se stavebními úpravami budou řešeny i nové rozvody studené a teplé užitkové vody v této části objektu a úprava elektroinstalace v koupelnách. Celkově je rekonstrukce naplánována v koupelnách a kuchyňkách v 6-ti bytech, částečně v dalších 3 bytech (v kuchyňkách), ve 3 kuchyňkách přiléhajících k technickým a kancelářským prostorám, v prádelnách a přilehlých skladech
více
Komunikace ul. Trnková
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpevnění povrchů místní obslužné komunikace - ulice Trnková, která se nachází v oblasti stávající zástavby rodinných domů v místní části Soukeník
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
více
Hospodaření města k 31.12.2018
více
Plán výstav pro rok 2019
více
Rozpočtová opatření č. 127 až č. 153
více
Kalkukace ceny tepla na rok 2019
více
Plán výstav pro galerii Fara 2019
více
Chodník – ulice Soukenická, Planá nad Lužnicí II
Předmětem plnění opakované veřejné zakázky je novostavba jednostranného chodníku podél ulice Soukenické v Plané nad Lužnicí. Dále dojde k vybudování veřejného osvětlení podél předmětné ulice.
více
Hospodaření města k 30.11.2018
více
Rozpočet na rok 2019
více
Rozpočet města na rok 2019
více
Rozpočet na rok 2019 Svazek obcí mikroregionu Táborsko
více
Dotace z prostředků města Planá nad Lužnicí
více
Ceník služeb TSM
Ceník služeb a prací poskytovaných TSM Planá nad Lužnicí s.r.o.
více
Hospodaření města k 31.10.2018
více
Rozpočtová opatření č. 111 až č. 126
více
Hospodaření města k 30.9.2018
více
Lepší mobilita k lékaři
více
Žádost doručená 15. 11. 2018
více
VÝSADBA STROMŮ V KRAJINĚ
více
REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ DPS
více
REVITALIZACE ZELENĚ V LOKALITĚ PLÁNSKÉ NÁBŘEŽÍ
více
2. RM konaná dne 15.11.2018
více
2/ Projekt „ Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Plané nad Lužnicí CZ.06.1.37/0.0/0.0/16­_077/0006244“
více
1. RM konaná dne 7.11.2018
více
Rozpočtová opatření č. 99 až č. 110
více
Rozpočtové opatření č. 82
více
Hospodaření města k 31.8.2018
více
Rozpočtová opatření č. 83 až č. 98
více
Výsledky voleb
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Planá nad Lužnicí
více
Hospodaření města k 31.7.2018
více
Rozpočtová opatření č. 67 až č. 81
více
Hospodaření města k 30.6.2018
více
oznámení o konání voleb
více
informace o sídle a počtu volebních okrsků
více
počty zastupitelů v novém volebním období
více
Rozpočtová opatření č. 58 až č. 66
více
107. RM konaná dne 8.8.2018
více
106. RM konaná dne 25.7.2018
více
105.RM konaná dne 11.7.2018
více
Představení města
více
104.RM konaná dne 27.6.2018
více
Žádost doručená 18. 7. 2018
více
Žádost doručená 27. 6. 2018
více
Hospodaření města k 31.5.2018
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 57
více
Žádost doručená 6. 6. 2018
více
Závěrečný účet města za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 29 až č. 39
více
Rozpočtové opatření č. 28
více
Hospodaření města k 30.4.2018
více
Žádost doručená 31.5.2018
více
OZV č. 2/2018
, kterou se vydává požární řád obce
více
Nové webové stránky
více
98. RM konaná dne 18.4.2018
více
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 21 až č. 27
více
Hospodaření města k 31.3.2018
více
97. RM konaná dne 11.4.2018
více
96. RM konaná dne 4.4.2018
více
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017
více
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 20
více
Hospodaření města k 28.2.2018
více
Hospodaření města k 31.1.2018
více
Hospodaření města k 31.12.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
kterou se mění OZV č. 6/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená 9.2.2018
více
90. RM konaná dne 24.1.2018
více
89. RM konaná den 10.1.2018
více
88. RM konaná dne 28.12.2017
více
Rozpočtová opatření č. 107 až č. 147
více
Žádost doručená 7.1.2018
více
Střednědobý rozpočtový výhled města do roku 2023
více
Rozpočet na rok 2018
více
Hospodaření města k 30.11.2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místních poplatcích
více
Hospodaření města k 31.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 93 až č. 106
více
Žádost doručená dne 23.10.2017
více
Rozpočtová opatření č. 81 až č. 92
více
Rozpočtová opatření č. 79 až č. 80
více
84. RM konaná dne 8.11.2017
více
83. RM konaná dne 31.10.2017
více
82. RM konaná dne 18.10.2017
více
Hospodaření města k 30.9.2017
více
Volba prezidenta_12. - 13. 1. a 26. - 27. 1. 2018
více
Studie Zelené Vrchy
více
Zápis sportovní komise 2017
více
Rozpočtová opatření č. 65 až č. 78
více
80. RM konaná dne 20.9.2017
více
Hospodaření města k 31.8.2017
více
79. RM konaná dne 30.8.2017
více
Hospodaření města k 31.7.2017
více
Rozpočtová opatření č. 57 až č. 64
více
18. ZM konané dne 9. 8. 2017
více
Hospodaření města k 30.6.2017
více
Rozpočtová opatření č. 51 až č. 56
více
78. RM konaná dne 11. 8. 2017
více
Základní informace
více
77. RM konaná dne 26. 7. 2017
více
17. ZM konané dne 19. 7. 2017
více
Hospodaření města k 31.5.2017
více
76. RM konaná dne 12. 7. 2017
více
75. RM konaná dne 28. 6. 2017
více
Rozpočtová opatření č. 40 až č. 50
více
74. RM konaná dne 14. 6. 2017
více
16. ZM konané dne 5. 6. 2017
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtová opatření č. 28 až č. 39
více
Rozpočtová opatření č. 26 až č. 27
více
73. RM konaná dne 7.6.2017
více
72. RM konaná dne 24.5.2017
více
71. RM konaná dne 10. 5. 2017
více
OZV č.4/2017
o regulaci používání zábavní pyrotechniky a o nočním klidu
více
Žádost doručená dne 23. 3. 2017
více
Žádost doručena dne 30. 1. 2017
více
Žádost doručena dne 5. 1. 2017
více
Vnitřní směrnice č. 1/ 2014 včetně změny č. 1
upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Pokladní hodiny
více

sobota 25.5.2019
den: 22°C
noc: 12°C
neděle 26.5.2019
den: 22°C
noc: 13°C
pondělí 27.5.2019
den: 24°C
noc: 14°C