ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Naše projekty
Tisk článku

Projekt Krása dřeva

Projekt „Krása dřeva“

byl realizován v rámci Fondu malých projektů příhraniční spolupráce Rakousko – Česká republika v období únor – prosinec 2018.

Plánovaný termín akce: 14. – 22.6.2018

Finanční zajištění akce: Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Interreg V-A Rakousko - Česká Republika, Fond malých projektů.

Místo konání: Planá nad Lužnicí, Informační centrum FARA, v Rakousku dle zajištění partnerské organizace – koncert v kostele sv.Margarety v Heidenreichsteinu.

V rámci tohoto projektu proběhly následující akce:

14.6.2018 -  zahájení výstavy kreseb na dřevě - práce žákůvýtvarného oboru Základní umělecké školy v Táboře v Informačním centru FARA v Plané nad Lužnicí,  zároveň zahájení sympozia dřevořezbářů za účasti umělců z České republiky, Rakouska a Německa. Na vernisáži – hudební vystoupení žákovského souboru ZUŠ Sezimovo Ústí a žákovského souboru partnerské organizace z Rakouska. 15. – 22.6.2018 průběh řezbářského sympozia na farské zahradě s přístupem veřejnosti. Zde byla nainstalována i výstava maleb na dřevě žáků ZUŠ v Táboře pracujících pod vedením akademického malíře Teodora Buzu. V průběhu akce  bylafarská zahrada volně přístupná veřejnosti a umělce bylo možné pozorovat při práci.  Na závěr projektu se uskutečnil 18.11.2018koncert mladých Trubačů okresního mysliveckého spolku v Táboře při Základní umělecké škole v Sezimově Ústí pro partnerskou organizaci v Rakousku.Součástí koncertu byla prezentaci Svatohubertské mše B dur v kostele sv. Margarety v Heidenreichsteinu, která sklidila velký úspěch. Při tomto koncertu se zároveň představil i plánský pěvecký sbor „Harmonie“. Všichni účinkující byli hned na místě pozváni na návštěvu v roce 2019.

Po ukončení projektu zůstaly kresby žáků v IC FARA jako výstava nejprve v prostoru farské zahrady a později byly přemístěny jako stálá expozice do konferenční místnosti v informačním centru. Sochy vzniklé na sympoziubylynainstalovány ve veřejných prostorech ve městě.

 

Projekt Krása dřeva

Projekt Krása dřevaProjekt Krása dřevaProjekt Krása dřeva

Tisk článku