ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Pěvecké sbory

Mužský pěvecký sbor Strýctet

Mužský pěvecký sbor Strýctet - fotoStrýctet


Mužský pěvecký sbor Strýctet vznikl jako recesistické seskupení z náhlého nápadu pánského osazenstva Harmonie pro vystoupení ke Dnu Matek v Plané. A jelikož sbor sklidil veký potlesk, pokračuje ve své činnosti i nadále. Posluchači ho mohou slyšet při nejrůznějších příležitostech, Vodnickém dnu, Svatováclavském jarmarku i při Koledování před radnicí. Vedení sboru se ujali pan Jiří Holický.

Spojení  - František Doubek, kultura@plananl.cz, 720425147


 

 

Notičky - pěvecký sbor Mateřské školy Pohádka

Notičky - pěvecký sbor Mateřské školy Pohádka - fotoNotičky


Notičky jsou pěveckým sborem Mateřské školy Pohádka v Plané nad Lužnicí. Sbor vedou Hana Vlková a Kateřina Burgstallerová.

Bližší info na stránkách MŠ Pohádka http://ms.plananl.cz


 

 

Skřivánek - pěvecký sbor 1. stupně Základní školy v Plané nad Lužnicí

Skřivánek - pěvecký sbor 1. stupně základní školy v Plané nad LužnicíSkřivánek


Skřivánek je pěvecký sbor 1. stupně Základní školy v Plané nad Lužnicí. Vede jej paní učitelka Hribová. Sbor vystupuje na městských akcích, samostatných koncertech, v Domě s pečovatelskou službou i například při vítání nových občánků města.

Bližší informace na stránkách základní školy http://www.zsplana.cz/


 

 

Zvoneček - pěvecký sbor 2. stupně Základní školy v Plané nad Lužnicí

Zvoneček pěvecký sbor ZŠZvoneček


Zvoneček je pěvecký sbor 2. stupně Základní školy v Plané nad Lužnicí, ale jeho členy nadále zůstávají i ti, kteří již naši školu dávno nenavštěvují. Sbor vedou učitelé Pavla Capáková a Pavel Grenar. Sbor je možno vidět při samostatných vystoupeních, na městských slavnostech a vánočních koncertech. V současné době nacvičili s místními trubači i Hranickou Hubertskou mši.

Další informace o sboru je možno získat na stránkách základní školy    www.zvonecekplana.webnode.cz ,

http://www.zsplana.cz/,


 

 

Smíšený pěvecký sbor Harmonie

Smíšený pěvecký sbor Harmonie - fotoHarmonie


Pěvecký sbor Harmonie byl založen v březnu roku 2008, jeho vedení se ujali manželé Marie a Ladislav Dohnalovi. Od června roku 2011 sbor vedla Iva Töröková. V roce 2013 se vedení sboru ujal Karel Mauci. A od roku 2015 je sbormistrem pan Jiří Holický. Sbor má 33 členů, ke zkouškám se pravidelně schází každé pondělí v 18 hodin v obřadní síni radnice. Vystupuje na městských akcích, vlastních koncertech, při náboženských obřadech, spolupracuje s dalšími umělci a sbory ve městě a okolí. Zpěváci rádi mezi sebou přivítají další zájemce o sborový zpěv.

Spojení - František Doubek, 720425147, kultura@plananl.cz