Mateřská škola

Mateřská škola Pohádka

Planá nad Lužnicí Mateřská škola Pohádka
391 11 Planá nad Lužnicí


Bc. Kateřina Burgstallerová, ředitelka
tel.: 381 292 151
e-mail: msplananluz@seznam.cz


Marie Holanová, vedoucí školní jídelny
tel.: 381 292 252
e-mail: holanova@brouzdej.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA MÁ SVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

NAJDETE JE NA ADRESE :      

https://www.msplananl.cz