Aktuality a informace

Odpojení lamp VO - sběrný dvůr, propustek

Z důvodu budování teplovodu na Strkově budou dočasně po dobu prací vyřazeny z provozu lampy veřejného osvětlení v lokalitě kolem sběrného dvora a u propustku.